Nyheitsbrev - plan

Statsforvaltaren og Møre og Romsdal fylkeskommune sender ut felles nyheitsbrev om plan, til kommunale planleggarar og andre kontaktpersonar i kommunane. Her finn du dei siste breva som er sendt ut:

Publisert 14.06.2021

2023

2022

2021

2020