Presentasjonar frå webinar om frivilleg skogvern

Fredag 4. juni hadde Statsforvaltaren webinar (Teams) med kommunane i Møre og Romsdal om frivilleg skogvern. Presentasjonane frå webinaret er tilgjengelege i denne artikkelen.

Publisert 07.06.2021

På webinaret orienterte Hege Steigedal og Ola Betten frå Statsforvaltaren si miljøvernavdeling om bakgrunn for og innhald i ordninga med frivilleg vern av skog. I tillegg orienterte Anette Jenssen frå Allskog om deira arbeid som kontaktledd med grunneigarar som har areal som er aktuelt for vern.

Webinaret vart leia av Christina Qvam Heggertveit frå landbruksavdelinga hos Statsforvaltaren.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.