Skipsverft må utrede tiltak mot forurenset sjøbunn

Miljødirektoratet har avgjort klagene på Statsforvaltaren i Møre og Romsdal sine vedtak om tiltaksplan for forureina sjøbotn. Miljødirektoratet opprettheld 12 av dei 13 vedtaka.

Publisert 10.05.2021

For meir informasjon, sjå nettsida til Miljødirektoratet:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/mai-2021/skipsverft-ma-utrede-tiltak-mot-forurenset-sjobunn/

Kontaktpersonar