Søk støtte til utarbeiding av kommunale jordvernstrategiar

Foto: Statsforvaltaren i Møre og Romsdal v/Tormod Meisingset

Føremålet med kommunale jordvernstrategiar er auka kunnskap om jordbruksareala og jordvern i planprosessar. Målet er å redusere nedbygging av jordbruksareal i kommunen.

Publisert 16.05.2024

Som planmyndigheit er kommunane heilt sentrale i arbeidet med jordvern. No kan kommunane søke tilskot til arbeid med jordvernstrategi. I år ligg 1,87 mill. kroner i tilskotspotten. Landbruksdirektoratet står bak utlysinga og vil handsame søknadane.

Søknadsfrist 20. august

Tidlegare har kommunane Ørsta og Giske vorte løyvd ca. 100 000 kr til utarbeiding av kommunal jordvernstrategi. Sykkylven kommune har allereie vedteke ein jordvernstrategi.

Statsforvaltaren ønskjer at fleire kommunar i Møre og Romsdal vil søkje på midlane.

Søknadsfrist er 20. august.