Nydyrking

Nydyrket jorde.
Nydyrket jorde. Foto: Scanstockphoto.

Statsforvaltaren skal uttale seg dersom nydyrking kan berøre vesentlege natur- og kulturlandskapsverdiar. Statsforvaltaren handsamer elles klager på kommunen sine vedtak i nydyrkingssaker.

Nydyrking av jord er regulert i Forskrift om nydyrking og krev godkjenning i kommunen. 

Du kan lese meir om regleverk og søknadsprosess på Landbruksdirektoratet sine nettsidar under overskrifta «Ordninger for eiendom».