Konsesjonslov

Statsforvaltaren handsamer klager frå søkjarar som har fått avslag på søknad om konsesjon i sin kommune.

Konsesjonslova regulerer kva for eigedommar som kan ervervast utan konsesjon, og kva for eigedommar som har konsesjonsplikt og/eller buplikt. 

Du kan lese meir om regelverk og søknadsprosess på Landbruksdirektoratet sine nettsidar under overskrifta «Ordninger for eiendom».