Jordlov

Statsforvaltaren handsamer klager frå søkjarar som har fått avslag på søknad om deling eller omdisponering av dyrka jord i sin kommune.

Jordlova har reglar om deling av landbrukseigedom og omdisponering av dyrka jord. Statsforvaltaren handsamer klager frå søkjarar som har fått avslag på søknad om deling eller omdisponering i sin kommune.

Du kan lese meir om regelverk og søknadsprosess på Landbruksdirektoratet sine nettsidar under overskrifta «Ordninger for eiendom»