Tilskott for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

Foretak som leverer husdyrgjødsel til biogassanlegg kan få tilskott til dette. Frå og med 2018 skal søkjarane bruke ei ny elektronisk løysing for å søkje om dette tilskottet. Løysinga er tilgjengeleg frå 10. januar og søknadsfristen er 20. januar.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.01.2018

Det er utarbeidd ny rettleiar med kommentarar til forskrifta. All informasjon finn du på Statens Landbruksforvaltning sine sider.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.