Ekstrautbetaling produksjonstilskot

Bjørdalen, Ørsta
Bjørdalen, Ørsta Foto: Ragnhild Naug Aas.

I denne veka og i neste veke blir det utbetalt ekstra produksjonstilskot for 2022.

Publisert 06.09.2022

I jordbruksavtalen i år vart det avtalt at det skulle utbetalast ekstra produksjonstilskot no i 2022. Normalt skjer utbetalinga av produksjonstilskotet i februar kvart år, og dei endringar og justeringar som blir forhandla fram i jordbruksavtalen gjeld for det som blir betalt ut året etter. Denne ekstrautbetalinga er altså i tillegg til det som var utbetalt i februar slik at samla produksjonstilskot for 2022 er meir enn det som vart framforhandla i jordbruksavtalen i 2021.

7. september er planlagt utbetalingsdato for den delen av ekstrautbetalinga som baserer seg på søknadsopplysningane som var innsendt i oktober 2021. Det tilskotet er i all hovudsak basert på areal.

14. september er planlagt utbetalingsdato for den delen av ekstrautbetalinga som baserer seg på søknadsopplysningane som var innsendt i mars 2022. Det tilskotet er basert på husdyrtal.

Søknadsopplysningane innsendt i mars 2022 er del 1 av søknadsomgangen 2022. Del 2 blir sendt inn i oktober. Søknadsomgangen er ikkje ferdigbehandla av kommunane før rundt årsskiftet, noko som betyr at det kan bli endringar i grunnlaget for utbetalinga som skjer 14. september. I så fall vil beløpet bli korrigert og den korreksjonen vil skje i den utbetalinga som kjem i februar (ordinær utbetaling for søknadsomgangen 2022).

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.