Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Kurs i akuttmedisin

Legg til i eigen kalender
Dato:
10. mars 2021 09:00 - 15:30
Stad:
Scandic Alexandra i Molde.  I Ålesund kjem vi attende til kva hotell vi skal vere på, følg med.
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
LIS 1-leger i kommunane i Møre og Romsdal

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal held kurs i akuttmedisin for LIS-1 i kommunehelsetenestene i Møre og Romsdal

Publisert 23.02.2021

Tid: 10. mars 2021 kl. 0900-1530.

Stad: Scandic Alexandra i Molde.  I Ålesund kjem vi attende til kva hotell vi skal vere på, følg med.

Økonomi: Kurset er gratis. 

Grunna pandemisituasjonen vert kurset halde både i Ålesund og Molde.

LIS-1 tilhøyrande Sunnmøre bes melde seg på kurset i Ålesund, og dei som tilhøyrar Nordmøre og Romsdal melder seg på kurs i Molde.

Påmelding:  Det er elektronisk bindande påmelding innan 07.03.2021.  Påmeldingsskjema vil du fram til då finne lenger ned på denne sida.  Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til fmmrkurs@statsforvalteren.no eller på telefon 71 25 85 05 / 71 25 84 65.

Stadfesting:  Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort.  Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar.  Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Påmelding

Deltaking
Legg til i eigen kalender
Dato:
10. mars 2021 09:00 - 15:30
Stad:
Scandic Alexandra i Molde.  I Ålesund kjem vi attende til kva hotell vi skal vere på, følg med.
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
LIS 1-leger i kommunane i Møre og Romsdal