KLIMASNU - Klimaomstilling i Møre og Romsdal

Dato:
17. november 2020 10:00 - 12:00
Stad:
Nettbasert
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Politikarar, leiarar og saksbehandlarar i kommunen

KLIMASNU - Klimaomstilling i Møre og Romsdal

Publisert 08.06.2020

Klimasnu er eit av dei to hovudsatsingsområda til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Klimasnu har som målsetning å styrke klimakompetansen i fylket, bidra til reelle endringar for å nå lågutsleppssamfunnet og sørge for at Møre og Romsdal er klar til å takle klimaendringane som kjem. Eit av måla for prosjektet i 2020 er å opprette kontakt og god kommunikasjon med kommunane. I den samanhengen arrangerte vi ei samling for kommunane.

Tid: 17. november 2020, kl 10.00 - 12.00

Stad: Nettbasert

Målgruppe: Politikarar, leiarar og saksbehandlarar i kommunen.

Presentasjonane finn du no i høgremargen.