Pasient- og brukarrettslova kapittel 4A

Reglane her skal sikre naudsynt somatisk helsehjelp til pasientar som manglar samtykkekompetanse og som motset seg helsehjelp.

 

Meir informasjon om lova, samt mal for vedtak finn du til høgre på sida.

Sist endra 26.10.2022

Meir informasjon om lova, samt mal for vedtak finn du til høgre på sida.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.