Pasient- og brukerrettighetsloven kap.4a

Reglane i kapitelet skal sikre nødvendig somatisk helsehjelp til pasientar som manglar samtykkekompetanse og som motset seg helsehjelp.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.01.2013

Øvrige reglar i  pasient- og brukerrettighetslova gjeld som hovedregel også for tvungen helsehjelp. Mellom anna er reglane om medverknad, informasjon og samtykke viktige.

Kapittel 4 A gjeld ikkje for undersøking og behandling av psykisk liding utan eige samtykke. Ved slik helsehjelp gjeld reglane i psykisk helsevernlova. Pasientar med psykiske lidingar kan imidlertid få somatisk helsehjelp etter kapittel 4 A.

Meir informasjon finn du til høgre på sida.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Dokumenter

Aktuelt

Kontaktpersonar

Guro Sæter
rådgiver/spesialsykepleier
Tlf. 71 25 85 59


Thomas Sørflaten
rådgiver/jurist
Tlf. 71 25 84 57


Sverre Veiset
seniorrådgiver/psykiatrisk sykepleier
Tlf. 71 25 85 45


Marit Vestad
fagkoordinator/jurist
Tlf. 71 25 85 51