Folkehelse og livsmeistring

Filmen belyser vidare folkehelse og livsmeistring i eit tverrfagleg perspektiv.

Publisert 19.01.2021

v/ Aud Helene Kjæret, universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Filmen tek utgangspunkt i naturfaget. Den synleggjer korleis verdiar og tema knytt til folkehelse og livsmeistring er integrert i læreplanane i dette einskilde faget, men har også overføringsverdi til fleire andre fag.