Fagsamling for barnehage, barnevern og skule

31. mai til 1. juni i år vert det fagsamling for barnehage, barnevern og skule. Sett av tida i kalenderen! 

Publisert 23.01.2023

Tid:
Onsdag 31. mai – torsdag 1. juni 2023
Lunsj-til-lunsj-samling

Stad:
Molde, fysisk samling

Målgruppe:
Barnehagefagleg ansvarlege, barnehagemyndigheit, barnevernleiarar, skulefagleg ansvarlege,  Andre aktuelle aktørar som t.d. UH, KS

Sett av tida - meir detaljert informasjon vil bli lagt ut på Statsforvaltaren si heimeside.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar