Fagsamling for barnehage, barnevern og skule

31. mai til 1. juni i år vert det fagsamling for barnehage, barnevern og skule. Sett av tida i kalenderen! 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.01.2023

Tid:
Onsdag 31. mai – torsdag 1. juni 2023
Lunsj-til-lunsj-samling

Stad:
Molde, fysisk samling

Målgruppe:

Barnehagefagleg ansvarlege, barnehagemyndigheit, barnevernleiarar, skulefagleg ansvarlege
Andre aktuelle aktørar som t.d. UH, KS

Meir informasjon om samlinga kjem.

Sett av tida - meir detaljert informasjon vil bli lagt ut på Statsforvaltaren si heimeside.