Erstatning etter avlingssvikt

Søknadsfrist:
31. oktober 2020 23.00
Målgruppe:
Bønder
Ansvarlig:
Fylkesmannen
Hvem kan søke:
Føretak i jordbruket

Gardsbruk med store avlingstap kan søkje om erstatning innan 31. oktober. Vi tilrår å søkje elektronisk via Altinn.

Publisert 21.10.2020

Søknaden blir motteke av kommunen, som gir uttale til søknaden og sender saka vidare til fylkesmannen. Vedtak om erstatning blir fatta av fylkesmannen og utbetaling skjer fortløpande.

De finn meir informasjon på nettartikkelen: Erstatning etter avlingssvikt

Søknadsfrist:
31. oktober 2020 23.00
Målgruppe:
Bønder
Ansvarlig:
Fylkesmannen
Hvem kan søke:
Føretak i jordbruket