Innleiande dialog om Masfjordfjella som mogeleg nasjonalpark

Informasjon skal være lett tilgjengeleg i verneprosessar, og Statsforvaltaren ønskjer å ha tett dialog undervegs.
Informasjon skal være lett tilgjengeleg i verneprosessar, og Statsforvaltaren ønskjer å ha tett dialog undervegs. Foto: Maria Knagenhjelm.

Her kan du finne referat og presentasjonar frå den innleiande informasjonsfasen i arbeidet med å greie ut eit mogeleg vern av Masfjordfjella. Sida vil bli oppdatert når det kjem nye referat. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.06.2022

I startfasen

Fordi vi no er heilt i startfasen av oppdraget, føreligg det førebels lite informasjon å dele. Vi prioriterer i første omgang å ha dialog med  kommunane og grunneigarorganisasjonar, for så å gå breiare ut til næringsliv og interesseorganisasjonar.

Informasjon

Til no har vi hatt møte i Knarvik den 17. februar med ordførarane og i kommunestyra i Masfjorden og Alver den 24. februar. 

Det har vore nytting for oss å få tidleg innspel og synspunkt på oppdraget.

Referat og presentasjonar ligg til høgre. Føl lenkja i høgrefana for å få meir informasjon om Masfjordfjella og for å få oversikt over prosessen framover. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.