Forslag om å opprette Stemnebøskogen naturreservat i Gulen kommune

Fylkesmannen har sendt si tilråding til Miljødirektoratet om å opprette Stemnebøskogen naturreservat på Hisarøyna i Gulen. 

Publisert 12.12.2019

Kart over forslag til Stemnebøskogen naturreservat

Stemnebøskogen naturreservat

Grunneigarane i området har underskrive avtale om oppretting av naturreservat.

Det planlagde verneområdet omfattar i alt omlag 1365 dekar og består av teigar som høyrer til gnr./bnr. 113/1, 113/2, 113/3, 113/4 og 113/5 i Gulen kommune. Det er store verneverdiar knytt til skog her.

Etter innspel i høyringsrunden, vart grensa for naturreservatet endra litt i søraust. 

Frivillig skogvern i Noreg

I Noreg har vi eit mål om at 10 % av skogen vår skal vernast. Arbeidet med å opprette naturreservat i skog gjennom frivillig vern har høg prioritet i Regjeringa.

Bilete frå Stemnebøskogen fotografert av Ruben Bøtun

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.