Her kan du finne alt frå naturmangfaldveka i Vestland 2024

Her kan du finne alt frå naturmangfaldsveka i Vestland 2024, både opptak og presentasjonar. Disse er tilgjengeleg i 14 dagar. Over 320 personar var påmeldt webinarrekkja, og vi takkar alle bidragsytarar for godt samarbeid! 

Publisert 17.01.2024

 

Dag 1: Naturavtalen og vestlandsnaturen

Videoopptak og pdf er tilgjengeleg i 14 dagar. 

Eline Orheim Statsforvaltaren i Vestland Velkomen!
Vigdis Vandvik Universitetet i Bergen Forvaltninga av natur for framtida
Tore Larsen Statsforvaltaren i Vestland Kva kjenneteiknar vestlandsnaturen?
Maria Knagenhjelm Statsforvaltaren i Vestland

Kva skjer under overflata? Blå natur i Vestland - litt marint vern

Magnus Johan Steinsvåg Statsforvaltaren i Vestland

Verneprosessar i Vestland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 2: Konsekvensutgreiingar og naturkartlegging

Videoopptak og pdf er tilgjengeleg i 14 dagar. 

Liv Signe Navarsete Statsforvaltaren i Vestland Velkomen!
Nikolai Winge Holt & Winge KU og naturmmangfald i lys av naturavtalen
Merete Gynnild Miljødirektoratet

Konsekvensutgreiing av klima og miljø. Handbok M-1941

Anders Thylèn Biofokus Arts- og naturkartlegging i KU
Sigurd Heiberg Espeland Havforskningsinstituttet Marint naturmangfald i KU
Silje Elvatun Sikveland Statsforvaltaren i Vestland Vassdragsnaturen i KU

 

Dag 3: Restaurering av natur!

Videoopptak og pdf er tilgjengeleg i 14 dagar. 

Eline Orheim Statsforvaltaren i Vestland Velkomen!
Ulrika Jansson NINA Restaurerbar natur - korleis få meir natur i ein kommune? 
Anders Gunnar Helle Norsk botanisk forening Verktøy og planlegging av restaurering - eksempel frå skjøtsel av naturtypar

Jan Olav Møller

Ulrich Pulg 

Aurland kommune

NORCE

Vassdragsrestaurering_Aurland kommune

Vassdragsrestaurering_NORCE

Liv Byrkjeland

Statens naturoppsyn Restaurering av myr og våtmark

 

Dag 4: Motorferdsel i utmark

Videoopptak og pdf er tilgjengeleg i 14 dagar. 

Eline Orheim Statsforvaltaren i Vestland Velkomen!

Anne-Marie Colban

Statsforvaltaren i Vestland

Motorferdsel i utmark med døme på klagesaker

Olaf Bratland

Statens naturoppsyn

Motorferdsel i utmark, korleis påverker det naturen?
Bjørn Helge Skurtveit Vest politidistrikt Korleis vert ulovleg motorferdsel handsama? 
Eline Orheim Statsforvaltaren i Vestland Avrunding av naturmangfaldsveka

Statsforvaltaren vil prøve å følgje opp innspela som kom fram under naturmangfaldveka med til dømes informasjonssaker på nettsidene våre eller nye webinarar. Om du vil ha med siste nytt frå oss på sakar knytt til miljø, landbruk og/eller plan kan du abonnere her

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.