Kunngjering av endra løyve for BIR Bedrift AS på Lønningshaugen

BIR Bedrift AS sitt anlegg på Lønningshaugen i Bergen kommune har fått endra løyve etter forureiningslova 24. mai 2023. Løyvet er oppdatert i samsvar med nye krav i industriutsleppsdirektivet.

Publisert 24.05.2023

Brev med vurdering av saka og løyve med vilkår ligg på www.norskeutslipp.no

Rett til å klage

Partane som er involvert i saka og andre med særlege interesser kan klage på vedtaket innan tre veker. Klagen skal sendast til Statsforvaltaren, som kan gjere om vedtaket eller sender klagen vidare til Miljødirektoratet. Merk klaga med referansenummeret som står i saksdokumenta.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.