Kunngjering om endra løyve til oppryddingstiltak Store Lungegårdsvann Bergen kommune

Tiltaksområde for tildekking i Store Lungegårdsvann (Cowi 2023)

Bergen kommune fekk 16. mars 2023 endra løyve etter forureiningslova til oppryddingstiltak i Store Lungegårdsvann. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.03.2023

Tildekking av forureina sjøbotn skal utførast i regi av Renere havn Bergen med forventa gjennomføringstid er eit år frå juni 2023 til juni 2024. 

Søknad om endring av løyvet med vedlegg og løyvet med vilkår ligg på  til høgre på denne sida. Løyvet ligg og på www.norskeutslipp.no 

Rett til å klage

Partane som er involvert i saka og andre med særlege interesser, kan klage på vedtaket innan tre veker. Klaga skal sendast til Statsforvaltaren, som kan gjere om vedtaket eller sende klaga vidare til Miljødirektoratet. Merk klaga med referansenummeret 2018/811.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.