Kunngjering av løyve til Sogn Kabelgjenvinning AS

Sogn Kabelgjenvinning AS har 29. januar 2024 fått løyve til avfallsanlegg i Lærdal kommune. 

Publisert 31.01.2024

Brev med vurdering av saka og løyve med vilkår ligg på www.norskeutslipp.no 

Rett til å klage

Partane som er involvert i saka og andre med særlege interesser kan klage på vedtaket innan tre veker. Klagen skal sendast til Statsforvaltaren, som kan gjere om vedtaket eller sender klagen vidare til Miljødirektoratet. 

Merk ei eventuell klage med referansenummeret som står i saksdokumenta. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.