Kunngjering av løyve til akvakulturanlegg i Askvoll kommune

Landøy Fiskeoppdrett AS fekk den  24. april 2023 nytt løyve etter forureiningslova til utslepp frå produksjon av matfisk av laks på lokaliteten Guriøyna.

Publisert 03.05.2023

Anlegget skal utvidast med fire bur i nordleg retning, og det nye løyvet erstattar utdatert løyve frå 2011.

Brev med vurdering av saka og løyvedokumenta finn du til høgre på sida. Løyvet vert òg tilgjengelege på www.norskeutslipp.no.

Rett til å klage

Partane som er involvert i saka og andre med særlege interesser kan klage på vedtaket innan tre veker. Klagen skal sendast til Statsforvaltaren, som kan gjere om vedtaket eller sende klagen vidare til Miljødirektoratet. Merk klagen med referansenummeret som står i saksdokumenta.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.