Kunngjering av løyve for tørking av avløpsslam til Hellenes AS

Hellenes AS fekk 28. november 2022 mellombels løyve etter forureiningslova for tørking av avløpsslam ved Øyrane i Førde i Sunnfjord kommune.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.01.2023

Brev med vurdering av saka og løyve med vilkår ligg på www.norskeutslipp.no 

Rett til å klage

Partane som er involvert i saka og andre med særlege interesser kan klage på vedtaket innan tre veker. Klagen skal sendast til Statsforvaltaren, som kan gjere om vedtaket eller sende klagen vidare til Miljødirektoratet. Merk klagen med referansenummeret som står i saksdokumenta. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.