Tilsyn avdekka manglar ved tanklagring

Åtte fylkesmannsembete og Miljødirektoratet utførte til saman 52 kontrollar i årets tanklagringsaksjon. Av desse vart 11 gjennomført i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.07.2019

Nasjonal tilsynsaksjon

Årleg koordinerer Miljødirektoratet 4-5 nasjonale tilsynsaksjonar som fylkesmannsembeter deltek i. Då er tilsette ved fylkesmannsembeta ute i sine respektive fylker over heile landet i ein felles tidsbolk og kontrollerar verksemder. Miljødirektoratet har utarbreidd felles sjekkliste slik at dei same tema vert kontrollert og etterspurt uavhengig av kvar i landet verksemda ligg. I år er ein av desse ein tilsynsaksjon knytta til tanklagringsforskrifta.

Tanklagringsforskrifta

Kapittel 18 i forurensningsforskrifta omhandlar tanklagring av farlege kjemikaliar og farleg avfall, og vert i kortform kalla tanklagringsforskrifta.

Nokon hovudfunn

Miljødirektoratet har laga ei førebels oppsummering av funn i samband med den gjennomførte tanklagringsaksjonen som føregjekk i veke 11 - 18 i år:

 • Det vart avdekka brot på regelverket ved 86 prosent av tilsyna, og avdekka alvorlege brot ved 21 prosent av verksemdene
 • Det vart avdekka brot på regelverket, også alvorlege brot, på alle aksjonen sine hovudtema:
  • Miljørisikovurdering - brot på regelverk ved 73 prosent av kontrollane
  • Førebyggande tiltak/vedlikehald - brot på regelverket ved 71 prosent av kontrollane
  • Beredskap - brot på regelverk ved 55 prosent av kontrollane
 • 44 prosent av versemdene hadde brot innanfor samtlege hovudtema for aksjonen
 • Det vart avdekka brot knytta til oppsamlingsarrangement ved 18 av kontrollane (9 av desse alvorlege)
 • Det har i årets aksjon blitt varsla tvangsmulkt etter 19 av kontrollane, og Miljødirektoratet har varsla stans av ei verksemd med omfattande brot på regelverket.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.