Produksjonstilskot og tilskot til avløsning ved ferie og fritid

Sauer på beite. Foto: Helen Haaland, SFVL.

Produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid er ein fellesnemnar på fleire tilskotordningar som føretak med landbruksproduksjon kan søke på. For å ha rett på tilskot må føretaket vere registrert i Brønnøysundregisteret med eige organisasjonsnummer og drive vanlig jordbruksproduksjon på ein eller fleire landbrukseigedommar.

Publisert 28.02.2020, Sist endret 10.11.2023

Det er to teljedatoar og to søknadsfristar i året,

  • Søknadsfrist 15. mars med teljedato 1. mars
  • Søknadsfrist 15. oktober med teljedato 1.oktober

Det er berre ei utbetaling i året basert på dei to søknadane, den er i februar året etter søknad.

Søknad kan leverast elektronisk eller på papir.

Søkjar er ansvarleg for at opplysningane på søknadsskjema er rette. Føretaket må disponere dyra og areala det søker tilskot for. Avvik mellom søknadstala og dei reelle tala kan medføre at deler eller heile tilskotet blir avkorta. Årleg vert 10 % av dei som søkjer tilskot kontrollerte.

Meir informasjon og regelverket for «Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid» ligg på heimesida til Landbruksdirektoratet eller ta kontakt med kommunen.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 16.08.2022

Ekstrautbetaling av produksjonstilskot i september 2022

I årets jordbruksoppgjer vart partane einige om å kompensere inntektssvikta i 2022. Dette skal blant anna gjerast gjennom ei ekstrautbetaling av produksjonstilskot på om lag 1450 mill. kroner.


Publisert 02.10.2020

Hugs søknadsfrist for del 2 i produksjonstilskot 15. oktober

Fristen for å søkje om produksjonstilskot i jordbruket del 2 er 15. oktober. Det er tal dyr per 1. oktober og areal i drift som skal registrerast. Ver tidleg ute, det løner seg!


Publisert 02.03.2020

Hugs søknadsfrist for produksjonstilskot 15. mars

Fristen for å søke om produksjonstilskot i jordbruket del 1 er 15. mars. Det er tal dyr per 1. mars som skal registrerast. Ver tidleg ute, det løner seg!