Utanlandske treslag

Bilde viser små sitkagran i naturen.
Sitkagran Foto: Dirk Kohlmann / Statsforvaltaren i Vestland.

Utanlandske treslag er definert som artar, underartar, eller sortar av tre som ikkje har sitt noverande eller historiske utbreiingsområde i Noreg. Ei rekke artar er brukt som prydtre i hagar og parkar, eller som produksjonstre i skogbruket. Typiske døme er sitkagran (Picea sitchensis) og lerkeartar (Larix) som er nytta til skogproduksjon, og edelgran (Abies alba) og fjelledelgran (Abies lasiocarpa) nytta til juletreproduksjon.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 02.03.2021

Planting av utanlandske treslag

Du treng løyve om du ynskjer å plante utanlandske treslag til skogbruksføremål. Dette gjeld også for planting til produksjon av juletre og pyntegrønt.