Mykje nytt i regelverket for økologisk landbruk

Regelverket for økologisk landbruk i EU vart oppdatert i år og frå 25. juni 2022 gjeld regelverket óg i Noreg. Mange av endringane er innstrammingar som gjer at regelverket blir tydlegare. Den økologiske produksjonen skal vere mest mogleg nærprodusert og av økologisk opphav.

Publisert 27.06.2022

Styrka heilskap i øko-regelverket

Endringane vil på sikt gjere at heilskapen i den økologiske produksjonen vert styrka. Det vil til dømes vere langt færre unntak for å kunne bruke konvensjonelle innsatsmiddel, frø, fôr og livdyr. Grønnsaker frå veksthus skal vere dyrka i jord, ikkje i substrat. EU vil óg stille sterkare krav til import av økologiske produkt fra tredjeland. Med andre ord vil økologi-regelverket styrke krav til den lokalproduserte og sirkulære delen av ein økologisk produksjon, og dermed skilje seg tydelegare frå konvensjonell produksjon.

Mattilsynet har oppsummert endringene godt i denne artikkelen

Desse endringane blir forklart i artikkelen:

  • Nye krav til meir økologisk og lokalprodusert fôr
  • Auke i økologisk formeringsmateriale for dyr og planter
  • Krav til uteområder for oksar
  • Nye produksjonsregler for økologisk fjørfehold
  • Nye reglar for jord i veksthus

 

Nye godkjenningsområder

Det har óg vorte skapt nye moglegheiter gjennom det nye økologi-regelverket. Det kan søkast godkjenning for nye produkt og produksjonar som hjort, insekter, salt og ull. Det skal óg verte lettare med gruppesertifisering, for å redusere administrative kostnader for mindre produsentar og styrke lokale nettverk og omsetningsmuligheiter.

Les mer på Mattilsynet sine nettsider

 

Gode råd i omstillinga

Har du spørsmål knyttet til endringene av regelverket kan du kontakte Debio direkte. Dei tek også imot innmelding i Debio, og kjem på årleg revisjon dersom du søkjer godkjenning for økologisk drift.

www.debio.no

Norsk landbruksrådgiving Vest kan også tilby ulike rådgivingstjenester, for å hjelpe deg med praktiske løysingar og ein god overgang til det nye økologi - regelverket.

www.vest.nlr.no

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.