Mykje nytt i regelverket for økologisk landbruk

Regelverket for økologisk landbruk i EU vart oppdatert i år og frå 25. juni 2022 gjeld regelverket óg i Noreg. Mange av endringane er innstrammingar som gjer at regelverket blir tydlegare. Den økologiske produksjonen skal vere mest mogleg nærprodusert og av økologisk opphav.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.06.2022

Styrka heilskap i øko-regelverket

Endringane vil på sikt gjere at heilskapen i den økologiske produksjonen vert styrka. Det vil til dømes vere langt færre unntak for å kunne bruke konvensjonelle innsatsmiddel, frø, fôr og livdyr. Grønnsaker frå veksthus skal vere dyrka i jord, ikkje i substrat. EU vil óg stille sterkare krav til import av økologiske produkt fra tredjeland. Med andre ord vil økologi-regelverket styrke krav til den lokalproduserte og sirkulære delen av ein økologisk produksjon, og dermed skilje seg tydelegare frå konvensjonell produksjon.

Mattilsynet har oppsummert endringene godt i denne artikkelen

Desse endringane blir forklart i artikkelen:

  • Nye krav til meir økologisk og lokalprodusert fôr
  • Auke i økologisk formeringsmateriale for dyr og planter
  • Krav til uteområder for oksar
  • Nye produksjonsregler for økologisk fjørfehold
  • Nye reglar for jord i veksthus

 

Nye godkjenningsområder

Det har óg vorte skapt nye moglegheiter gjennom det nye økologi-regelverket. Det kan søkast godkjenning for nye produkt og produksjonar som hjort, insekter, salt og ull. Det skal óg verte lettare med gruppesertifisering, for å redusere administrative kostnader for mindre produsentar og styrke lokale nettverk og omsetningsmuligheiter.

Les mer på Mattilsynet sine nettsider

 

Gode råd i omstillinga

Har du spørsmål knyttet til endringene av regelverket kan du kontakte Debio direkte. Dei tek også imot innmelding i Debio, og kjem på årleg revisjon dersom du søkjer godkjenning for økologisk drift.

www.debio.no

Norsk landbruksrådgiving Vest kan også tilby ulike rådgivingstjenester, for å hjelpe deg med praktiske løysingar og ein god overgang til det nye økologi - regelverket.

www.vest.nlr.no

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.