Landbruksdirektoratet lyser ut 17,2 mill. kroner til klima- og miljøprosjekt

Organisasjonar, forskingsinstitutt og føretak kan innan 15. september søke Landbruksdirektoratet om støtte frå Klima- og miljøprogrammet i landbruket. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.07.2021

Programmet støttar praktisk retta kunnskapsutvikling, utgreiingar og informasjonstiltak som bidreg til å nå mål i landbrukspolitikken på fem temaområde innan klima og miljø:

  • Klimatilpassing
  • Klimagassutslepp
  • Jord
  • Naturmangfald og kulturverdiar i kulturlandskapet
  • Forureining til vatn, jord og luft

Primært er det nasjonale problemstillingar som vert støtta, men regionale prosjekt kan få tilskot dersom prosjektet har stor overføringsverdi. Vi oppmodar aktørarar i Vestland til å gjere seg kjende med utlysinga og vurdere om dei har aktuelle satsingar. Her kan du sjå kva prosjekt som fekk støtte i 2020.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.