Statistikkbanken for landbruk er utvida med skogbruksdata

Fylkesmannen i Vestland har utarbeida ein statistikkbank for landbruket i Vestland. No er statistikk for skogbruk kome på plass.

Publisert 31.08.2020

I statistikkbanken finn du no ei arkfane for hogst- og planteareal der du kan finne tal for hogst av gran og furu og kor mykje areal som er planta. Statistikken går tilbake til 2010.

I statistikkbanken finn du statistikk for ulike produksjonar og areal knytt til jord- og skogbruk i Vestland

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner