Gloppen involverer landbruket i klimaplan

Gloppen kommune er godt i gang med arbeidet med klimaplanen sin. Landbruket var fyrst ut med å kome med innspel.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.10.2020

17. september samla landbruket i Gloppen seg for erfaringsutveksling og dialog saman med kommunen. «Landbruket i Gloppen er ei veldig viktig næring. Landbruket er ikkje problemet, men ein del av løysinga», uttalte kommunen i møtet.

Bondelaget innleia med at for å nå dei nasjonale klimamåla må bøndene vere med, og det må skje endringar heilt ned til gardsnivå. For å få til dette er kommunen ein viktig støttespelar, og klimaplanen vil vere eit godt utgangspunkt for å hjelpe bonden til å ta eigne klimagrep.

Staten og landbruket har inngått ein klimaavtale. Ein premiss for denne er at klimareduksjonen og binding av karbon ikkje skal gå på bekostning av matproduksjonen. Målet er å redusere utsleppa på den produksjonen som er i dag.

Det å drive godt og ha god agronomi er gode klimatiltak i seg sjølv. Drenering, gjødselhandtering og auka grovfôrkvalitet var noko av tema som bøndene trakk fram. Her finst det allereie støtteordningar som bøndene i større grad kan ta i bruk.

Gloppen kommune fekk mange gode innspel til det vidare arbeidet med planen. I arbeidet vil dei også vidare ha dialog med det lokale bondelaget.

Her kan du lese meir om arbeidet med klimaplanen

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.