Klimaklokt landbruk

Kan skogen vere ein del av klimaløysinga?
Kan skogen vere ein del av klimaløysinga? Foto: Statsforvaltaren i Vestland.

På denne temasida presentarar vi fagstoff og statistikk knytt til klima og klimatilpassing. Statsforvaltaren vil som kompetansesenter samle, oppdatere og formidle noko av kunnskapen innan området.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 22.02.2024

Rettleiar for fagdag om handtering av landbruksplast er lansert

Plastforsøpling i landbruket er eit veksande problem. Deling av kunnskap og erfaringar frå alle som handterer landbruksplast er avgjerande for å finne gode løysingar.


Publisert 26.01.2024

No kan du nominere kandidatar til Klima- og miljøprisen for landbruket i Vestland

Klima- og miljøprisen for landbruket i Vestland er ei høgt vurdert utmerking. I år skal han delast ut for andre gong. Fram til 11. mars har du sjansen til å nominere kandidatar, som du meiner fortener denne heideren.


Publisert 12.10.2023

Gode klimaråd er ikkje dyre

I Øygarden samla ei gruppe sauebønder seg til klimarådgjeving. Dei fekk ny kunnskap og gode klimaråd av Norsk Landbruksrådgiving og KlimaVest.


Publisert 08.02.2023

Klimaplan på gardsnivå

Klimarådgiving er i vinden. No vert dette premiert med tilskot gjennom RMP, og ekstra mjølkepris frå TINE.


Publisert 13.01.2023

Invitasjon til Teams-møte - klimaplan på gardsnivå

Klimarådgiving er i vinden. No vert dette premiert med tilskot gjennom RMP, og ekstra mjølkepris frå TINE. I samarbeid med Klimaprosjektet i Vestland inviterer vi landbruksforvaltninga i kommunen til Teams-møte om klimakalkulatoren og lokal mobilisering for klimarådgjeving på gardsnivå.


Publisert 17.10.2022

Hybridseminar: Landbruksplast i jord og vann

Forum landbruksplast inviterer alle interesserte og engasjerte til eit energisk dagsseminar på tvers av fagfelt og kompetansar onsdag 26. oktober. Vi må jobbe saman for å finne løysingar på plastforureiningar i naturen. Du kan delta fysisk eller digitalt.


Publisert 09.09.2022

Verdig prisvinnar restaurerer kystlynghei

Tormod Magnesen vann første Klima- og miljøpris i Vestland for eit stort og viktig arbeid med restaurering av kystlynghei i Øygarden.


Publisert 20.06.2022

Redusert utslepp av klimagassar frå jordbruket i Vestland

Ein ny rapport frå Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) viser at det er mogleg å redusere klimagassutsleppa frå jordbruket i fylket utan å redusere matproduksjonen. Rapporten viser status og potensiale for reduksjon.


Publisert 10.06.2022

Ny nettside om klimatiltak i jordbruket

Jordbruket i Vestland har lansert ei ny nettside om klimatiltak i jordbruket. Det er prosjektet Redusert klimaavtrykk frå vestlandsjordbruket som står bak nettsida.


Publisert 16.03.2022

Regjeringa ønskjer innspel om Bionova

Regjeringa har sett i gang arbeidet med å etablere ei ny finansieringsordning til støtte for klimatiltak i landbruket. Vi oppmodar næringsaktørar frå landbruket i Vestland om å kome med innspel i arbeidet.