Nok ein pris til kulturlandskapet i Vestland

Bilde viser statssekretær Wenche Westberg som deler ut pris til leiar av Skjolden beitelag. Prisen er grafisk blad i tresnitt utført av Hans Normann Dahl.
Statssekretær Wenche Westberg og leiar av Skjolden beitelag med grafisk blad i tresnitt utført av Hans Normann Dahl. Foto: Trude Knagenhjelm, SFVL.

Dagen etter utdelinga av Kulturlandskapsprisen i Vestland til verdsarvbøndene i Undredal, vart Den nasjonale Kulturlandskapsprisen for 2023 tildelt Skjolden beitelag for deira arbeid og engasjement for kulturlandskapet i Mørkridsdalen.

Publisert 28.08.2023

Beitelaget vart nominert til prisen av Statsforvaltaren i Vestland og nasjonalparkforvaltar for Breheimen, Aina-Elise Bolstad Stokkenes. I nominasjonen vektla vi den positive kulturen, og det gode samarbeidet mellom beitelaget og forvaltninga. Dette medverkar til gode resultat i kulturlandskapet, i tillegg til næringsutvikling og verdiskaping som kjem bøndene til gode.

Statssekretær Wenche Westberg delte ut prisen på vegner av Landbruks- og matdepartementet og Norsk Kulturarv. I talen trekte ho fram at det må målretta innsats til, over lang tid, for å ta vare på jordbruket sitt kulturlandskap med verdifulle miljøkvalitetar. Statssekretæren rosa samstundes engasjementet til medlemene i beitelaget:

«Skjøtsel av unike jordbrukslandskap, som vi finner nettopp her i Mørkridsdalen, er avhengig av et engasjement hos personer som har både kompetanse og gjennomføringsevne. Det er etter min mening, essensielt med et aktivt landbruksdrift som grunnlag for dette.»

I si helsing til vinnarane vektla landbruksdirektør Christian Rekkedal at Skjolden beitelag og historia om vernet av Mørkridsdalen landskapsvernområde er ei suksesshistorie, og eit godt døme på korleis vern kan gå frå å vere noko negativt til å vere ein stor ressurs.

Bildet viser medlemmene i Skjolden beitelag utanfor Fjordstova i Skjolden.
Vinnarane av prisen utanfor Fjordstova i Skjolden. Foto: Trude Knagenhjelm, SFVL.

Les meir om tildelinga på Norsk Kulturarv si nettside

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.