Friskliv i Vestland – samling i Bergen

Dato:
8. september 2023 09:00 - 15:00
Sted:
Bod 24, Bergen
Arrangør:
Utviklingssentralane i Bergen og Askøy, Vestland fylkeskommune og Statsforvaltaren
Målgruppe:
tilsette i kommunane som arbeider med frisklivsarbeid
Påmeldingsfrist:
24. august 2023 23:59

Utviklingssentralane Askøy og Bergen, Vestland fylkeskommune og Statsforvaltaren i Vestland og inviterer til fysisk samling i Bergen for Friskliv i Vestland fylke.

Publisert 09.06.2023

Samlinga vil ha merksemd på fagleg påfyll og erfaringsutveklsing for tilsette i kommunar som arbeider med frisklivsarbeid. I tillegg har samlinga til hensikt å knytte nettverk og bli betre kjent med ulike aktivitetar som går føre seg i fylket. 

Påmelding og meir informasjon finn du på heimeside til Vestland fylkeskommune. 

Dato:
8. september 2023 09:00 - 15:00
Sted:
Bod 24, Bergen
Arrangør:
Utviklingssentralane i Bergen og Askøy, Vestland fylkeskommune og Statsforvaltaren
Målgruppe:
tilsette i kommunane som arbeider med frisklivsarbeid
Påmeldingsfrist:
24. august 2023 23:59