Saman om sjølvmordsførebygging i Fonna

Dato:
31. mars 2022 13.00 - 15.30
Sted:
Teams - lenkje blir sendt ut til påmelde deltakarar
Arrangør:
Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland, RVTS, RKBU Vest, KoRus Vest Stavanger, Helse Fonna og Rogaland fylkeskommune
Målgruppe:
Alle som jobbar med barn og ungdom (skule, helsestasjon, PPT, BUP, barnevern)

Samlinga er open for deltakarar frå alle kommunar og helseføretak i Vestland og Rogaland.

Publisert 01.03.2022

Fagpersonar som er i kontakt med barn og unge på ulike arenaer i kommunane og i spesialisthelsetenesta må jobbe saman for å førebyggje sjølvskading og sjølvmord blant barn og unge.

Kva gjer sjølvskading og sjølvmordsproblematikk med dei som er rundt den som slit? Kva kan vi gjere med dette? Dette er tema for webinaret som går føre seg digitalt 31. mars frå 13.00 til 15.30.

Påmelding til webinaret gjer du ved å følgje denne lenkja. Påmeldingsfrist er 29. mars.

Du kan sende inn spørsmål om temaet i påmeldingsskjemaet.

Sjå invitasjonen for meir informasjon og program for samlinga. Du finn denne under "Dokument". 

Dato:
31. mars 2022 13.00 - 15.30
Sted:
Teams - lenkje blir sendt ut til påmelde deltakarar
Arrangør:
Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland, RVTS, RKBU Vest, KoRus Vest Stavanger, Helse Fonna og Rogaland fylkeskommune
Målgruppe:
Alle som jobbar med barn og ungdom (skule, helsestasjon, PPT, BUP, barnevern)