Skjønnsmidlar til kommunane etter ekstra utgifter og smittetal for covid-19

Statsforvaltaren har fordelt 220 mill. kroner i skjønnsmidlar til kommunane i Vestland etter ekstra utgifter og smittetal som følgje av covid-19 i første halvår 2021.

Publisert 16.06.2021

Skjønnsmidlane er fordelte etter vedtak i Stortinget (tilleggsprp. for statsbudsjettet 2021) om å auke skjønnsramma til kommunane med 1,5 mrd. kroner i første halvår 2021, og vi har lagt til grunn følgjande modell/kriterium:

  • rapporterte påløpte ekstra utgifter frå kommunane i perioden 1. januar – 15. mars (30 prosent)
  • anslag frå kommunane på ekstra utgifter for perioden 16. mars – 30. juni (15 prosent)
  • Folkehelseinstituttet (FHI) sin kommunefordelte statistikk for tal smitta personar i perioden 1. januar – 31. mai  (40 prosent)
  • FHIs smittetal i kommunane per 1000 innbyggjar for perioden 1. januar – 31. mai (15 prosent)
  • minimumsbeløp på kr 250 000 (kommunar som ikkje har rapportert om ekstra utgifter og kommunar som kjem under dette beløpet berekna etter modellen)
  • samla vurdering av sum skjønnsmidlar etter smittetal og innmelde ekstra utgifter for kvar kommune.

Du finn aktuelle dokument til høgre i artikkelen.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.