Mellombelse forskrifter som gjeld barnehage, skule og introduksjonsprogram

Forskrifter som gjeld barnehage, skule og introduksjonsprogram blei vedtatt i statsråd 27. mars 2020. Dette er mellombelse forskrifter, som no er gjeldande, jf. koronalova.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.04.2020

Forskriftene blei fastsett i stor grad slik som dei blei sendt ut på høyring, med enkelte unntak. Unntaka gjeld følgjande formuleringar:

  1. Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19, § 2 første ledd første punktum: «Reglene i barnehageloven med forskrifter gjelder så langt det er mulig å oppfylle under utbruddet av Covid-19.»
  2. Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om grunnskoleopplæring og videregående opplæring som følge av utbrudd av Covid-19, § 3 første ledd: «Reglene om opplæringen og annen virksomhet i opplæringslova med forskrifter gjelder så langt de er mulige og forsvarlige å oppfylle under Covid-19.» § 3 siste ledd: «Så langt det er mulig, skal opplæringen gjennomføres slik at elevene kan få halvårsvurdering, standpunktkarakterer og grunnlag for vitnemål».
  3. Midlertidig forskrift om tilpasning av lovgivningen om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge av utbrudd av Covid-19, heile § 2: «§ 2 Introduksjonslovens anvendelse. Reglene i introduksjonsloven med forskrifter gjelder så langt de er mulige å oppfylle under utbruddet av Covid-19, med de presiseringer som følger av §§ 3 til 7».

Utover dette er dei mellombelse forskriftene gjeldande, jf. koronalova.

Kunnskapsdepartementet vil vurdere, og eventuelt fremje, nye og meir konkrete reglar til erstatning for «så langt som mogleg»-krava.

Nedanfor finn du lenke til dei mellombelse forskriftene som gjeld endringar i barnehagelova, opplæringslova og introduksjonslova. 

Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19

Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om grunnskoleopplæring og videregående opplæring som følge av utbrudd av Covid-19

Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge av utbrudd av Covid-19

Denne informasjonen vart lagt ut i perioden der barnehagar og skular var stengt. Du finn aktuell og oppdatert informasjon på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.