Søknadsfrist særplass turnusåret 15.08.23 – 14.08.24

Søknadsfrist for å søkje om særplass for turnusteneste for fysioterapeutar er 12. oktober 2022.

Publisert 03.08.2022

Behovet for særplass skal vere grunngitt og dokumentert. Regelverk som gjeld særplass finn de i Forskrift om turnustjeneste for fysioterapeuter § 9 og i Helsedirektoratets rundskriv IS-1/2018 kapittel 3.3.

Studentar ved NTNU og Høgskulen på Vestlandet sender søknad om særplass til Statsforvaltaren i Vestland. Ver venleg å bruke «Send sikker melding» ved innsending av søknad.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.