Nye verktøy for kvalifiseringsprogrammet

I regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet har ei prosjektgruppe utvikla verktøy som skal hjelpe tilsette i Nav i arbeidet med kvalifiseringsprogrammet. Verktøya er no tilgjengelege på Navs intranett «Navet».

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.05.2023

Verktøya består mellom anna av sjekklister, kartleggingsverktøy, forslag til aktivitetar og praktiske døme/case. Føremålet med verktøya er å støtte Nav-kontora i arbeidet med å

  • identifisere dei som har rett på kvalifiseringsprogram
  • utforme individuelt tilpassa program
  • gi tett oppfølging på vegen mot arbeid

Det er utvikla verktøy både for rådgjevarar og leiarar. Ein finn også oversikt over administrative oppgåver knytt til kvalifiseringsprogrammet, noko som bidreg til å sikre at Nav-kontora følgjer lovpålagde oppgåver jamfør sosialtenestelova og forvaltningslova. Oversikta kan vere eit utgangspunkt for å lage rutinar.

Verktøya ligg på Navet under «fag og ytelser – sosiale tjenester – kvalifiseringsprogrammet – rutiner for KVP-arbeidet».

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.