Ikkje alle skal halde seg heime under pandemien

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har omsett informasjonsfilmar om krisesenter til ei rekkje ulike språk. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.06.2021

Filmane rettar seg mot utsette grupper, men vil særleg søke å nå målgrupper som i mindre grad har oppsøkt krisesenter under pandemien, som kvinner og innvandrarar. 

– For nokon er heimen den minst trygge staden å vere. Då er det viktig for folk å vite at det finst hjelpetilbod, også under pandemien. Krisesentera er opne og tek i vare  smittevernomsyn, seier Tove Bruusgaard, avdelingsdirektør i Bufdir. 

Her kan du sjå filmane:

Krisesentera tek også imot barn, og finst ein rekkje stader i landet. Sjå oversikt her. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.