Tilskot til oppfølging av akuttmedisinforskrifta

Kommunane kan søke Helsedirektoratet om tilskot for å auke kompetansen til legar og anna helsepersonell som deltek i legevakttenesta.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.01.2021

Tilskotet er på seks millioner kroner, med atterhald om internt disponeringsvedtak.

Søknadsfristen er 31. mars 2021.

Meir informasjon med lenkje til søkad og rapportering via Altinn kan ein finne på Heldedirektoratet si heimeside.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.