Regionale kunnskapsmiljø har gått saman om ny nettstad

Kunnskapssentera, som arbeider med barn og unges psykiske helse og barnevern, styrker samarbeidet og samlar fagleg støtte til dei som møter barn, unge og familiar i sitt arbeid på kunnskapombarn.no.

Publisert 10.10.2022, Sist endret 10.10.2022

På nettsida kunnskapombarn.no vil du finne forsking, undervisingstilbod og faglege artiklar som kan støtte deg som møter barn, unge og familiar i ditt arbeid. Sida har også informasjon om tiltak og måleinstrument og kunnskapsressursar som Tiltakshåndboka, Ungsinn, PsykTestBarn og IN SUM. Dette er aktuelt for tilsette i barnevern, skule, barnehage, helsetenester og andre som jobbar med barn og unges psykiske helse og barnevern.

Det er dei regionale kunnskapssentera RKBU Nord, RKBU Mid-Norge, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør som står bak nettstaden. Sentera skal støtte tenestene gjennom forsking, fagutvikling og undervisning, og får tilskot med Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Dei jobbar separat i dei ulike regionane, men også samla med ulike nasjonale satsingar. Dei regionale nettsidene vil framleis finnast, og innehalde informasjon tilpassa regionane.

Kunnskapombarn.no blei lansert 10. oktober, på Verdsdagen for psykisk helse.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.