Råd til helse- og omsorgsinstitusjonar om besøk i julehøgtida

Jule- og nyttårsfeiringa står for døra, og mange som tek imot helse- og omsorgstenester vil i denne tida få besøk, eller ønske å dra heim til pårørande, vennar og familie.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.12.2020

Samtidig har bebuarar og pasientar i helse- og omsorgsinstitusjonar og samlokaliserte omsorgsbustader ofte ein høg risiko for å bli sjuke av covid-19. Helse- og omsorgsinstitusjoner og omsorgsbustader må legge til rette for at bebuarar og pasientar kan få besøk eller dra på besøk i tråd med nasjonale tilrådingar om private samankomster, men smittevernhensyn må takast vare på.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har oppdatert dei nasjonale råda og anbefalingane om besøk i helse- og omsorgsinstitusjonar, samlokaliserte omsorgsbustader og liknande. Følgjande nasjonale anbefalingar er særleg relevant for besøk i forbindelse med jule- og nyttårshøgtida:

Helsedirektoratet sin koronarettleiar:

Folkehelseinstituttet sin koronarettleiar:

Lokale helsemyndigheiter kan ha eigne anbefalingar basert på lokal smittesituasjon.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.