Nye rettleiarar for råd for ungdom, eldre og menneske med funksjonsnedsettingar

Alle kommunar og fylkeskommunar pliktar å opprette råd for ungdom, for eldre, og for personar med funksjonsnedsetting. Nye rettleiarar er no lansert for desse medverknadsråda.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.09.2019

Brukarmedverknad handlar om at ulike grupper har rett til å seie si meining og bli høyrt i saker som gjeld dei. Fram til i dag har det berre vore krav om at kommunar og fylkeskommunar har medverknadsorgan for eldre og personar med funksjonsnedsetting.

No må dei også opprette eit eige ungdomsråd eller anna medverknadsorgan for ungdom, etter at forskrift om medvirkningsordning blei vedtatt i sommar. Regelverket trer i kraft frå og med det konstituerande møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valperioden 2019-2023.

I rettleiarane for dei ulike medverknadsråda står det informasjon om regelverket og tips til korleis råda kan arbeide. Her finn du dei ulike rettleiarane: 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.