Leve hele livet - reformarbeidet er i gang

Dialogmøte med kommunane om Leve hele livet-reforma er gjennomført med stor interesse og engasjement. Fleire av kommunane i fylka er godt i gang med reformarbeidet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.07.2019

Under dialogmøta som vart gjennomført i mai og juni, presenterte alle kommunane sine eigne tenester, og kva dei har lukkast med innan reforma sine ulike innsatsområde. Presentasjonane viste variasjon og mangfald i tenestetilboda.

Betre hjelp til å meistre livet

Leve hele livet er ei kvalitetsreform der målet er at alle eldre skal få betre hjelp til å støtte og meistre livet. Eit føremål med reforma er spreiing og deling av gode døme som finst ute i kommunane. Kommunane sine presentasjonar frå dialogmøta vert lagt ut her etter kvart som kommunane har godkjent publiseringa.  

Støtte endringsarbeidet

Fylkesmannen, Kommunesektorens organisasjon (KS), Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester (USHT), Senter for omsorgsforsking Vest og fylkeseldreråda utgjer det regionale støtteapparatet. Vi skal støtte opp om kommunane sine endringsarbeid og legge til rette for erfaringsdeling, kunnskapsutveksling og lokalt forbetringsarbeid. Vi har fått gode innspel om kva kommunane treng av hjelp og støtte til gjennomføring av reforma. Vi vil følgje opp med ulike tiltak i tida framover.

Helsedirektoratet har lansert Ressursportal.no. Her er styringsinformasjon, analyseverktøy, metodar og rettleiarar samla og lett tilgjengeleg for kommunane til bruk i arbeidet med gjennomføring av reforma.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner

Dialogmøte med kommunane

I mai og juni gjennomførte Fylkesmannen dialogmøte med kommunane om kvalitetsreformen Leve hele livet. Her finn du presentasjonar frå dei ulike møta.

Dato Dialogmøte
9. mai Nordfjord
10. mai Sogn
21. mai Voss-Hardanger
22. mai Nordhordland
5. juni Sunnfjord-Hafs
12. juni Sunnhordland
13. juni Sentrum - vest
14. juni Bergen
  Regionalt støtteapparat