Folkehelseprofilane for 2024

Temaet for folkehelseprofilane i år er eldre si helse.

Publisert 13.03.2024

Levealderen aukar, og vi forventar ein stor auke i talet og andelen eldre i befolkninga fram mot 2050. Denne auken er noko kommunane bør planlegge for. Det er mogleg å påverke helse og funksjon gjennom heile livsløpet, også for eldre. Å legge til rette for helsefremmande levevanar gjennom heile livet er viktig for ein god alderdom. Les meir i saka på Folkehelseinstituttet.

Folkehelseprofilane gir informasjon om helsetilstanden og det som påverkar helsa, i kommunar og bydelar.  Du kan laste ned folkehelseprofilane på heimesida til Folkehelseinstituttet (FHI). 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.