Folkehelse i arealplanlegging - klargjering av motsegnspraksis

Helsedirektoratet har utarbeidd eit dokument med sentrale folkehelseomsyn som skal takast vare på i arealplanlegginga. Manglande ivaretaking av dei kan vere grunnlag for motsegn.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.08.2020

Prinsipp, kriterium og viktige tema knytt til interesser av nasjonal eller vesentleg regional betydning, eller som av andre grunnar har vesentleg betydning på folkehelseområdet, er skildra og omtalt i dokumentet. Desse skal leggast til grunn ved vurdering av planforslag. Det gjeld mellom anna bukvalitet og universell utforming, barn og unge, lokal sosial berekraft og fysisk aktivitet.

Føremålet med dokumentet er å vise kva folkehelseomsyn staten meiner skal takast vare på i den kommunale arealplanlegginga. Dette vil bidra til ein meir heilskapleg forvaltningspraksis, og vere meir føreseieleg for kommunal arealplanlegging. Dokumentet skal leggast til grunn for motsegnspraksis på folkehelseområdet.

«Innsigelser i arealplanlegging ved interesser av nasjonal eller regional betydning» kan du lese her.

Sjå også Helsedirektoratet sin fullstendige rettleiar til eit systematisk folkehelsearbeid.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.