Eksamen

Illustrasjonsfoto av litteratur. Statsforvaltaren i Vestland er klageinstans for fleire fag frå vidaregåande skular.
Illustrasjonsfoto av litteratur. Statsforvaltaren i Vestland er klageinstans for fleire fag frå vidaregåande skular.

Statsforvaltaren har som oppgåve å følgje opp regionalt arbeid med det nasjonale systemet som gjeld eksamen.

Oppgåvene går ut på sensur for skriftleg eksamen i grunnskulen og grunnskuleopplæring for vaksne, og eksamen og klagebehandling for skriftleg eksamen i vidaregåande opplæring.

Skriftleg eksamen

 • oppnemning og skulering av sensorar
 • fordeling av sensorane i eksamenssystemet
 • innkalling og gjennomføring av møter i samband med fellessensuren
 • organisere klagebehandling ved klager på eksamenskarakterar
 • medverke til å utarbeide karakterstatistikk
 • økonomirapportering av forbruk i samband med eksamensordninga
 • rettleie skular, skuleeigarar og sensorar i bruk av PAS-eksamen og prøvegjennomføringssystemet PGS

Munnleg eksamen

Munnleg eksamen er ein lokalt gitt eksamen som skuleeigar har ansvaret for. For meir informasjon sjå Utdanningsdirektoratet si side om munnleg eksamen.

Klage på eksamen

Skriftleg eksamen

Statsforvaltaren i Vestland er ikkje klageinstans for eksamensfag i grunnskulen. Oversikt over kven som er klageinstans for dei ulike faga, finn skular og skuleeigarar i PAS-eksamen under menypunktet Klageansvar.

Munnleg eksamen

Statsforvaltaren er klageinstans for klager i alle fag frå skular i Vestland.

Vidaregåande opplæring

Statsforvaltaren i Vestland er klageinstans for fleire fag frå vidaregåande skular, mellom anna språkfaga engelsk, tysk, fransk og spansk. I tillegg også samfunnsfagkodar og realfagskodar.

Sjå elles meir informasjon om eksamen på Utdanningsdirektoratet sine sider.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 18.02.2021

Skriftleg eksamen er avlyst

Skulane må likevel melde på elevane til skriftleg eksamen innan 1. mars.


Publisert 22.04.2020

Privatisteksamen blir gjennomført

Regjeringa avgjorde 21. april 2020 at sentralt gitt eksamen for privatistar vil bli gjennomført.


Publisert 26.03.2020

Alle eksamenar er avlyst

25. mars bestemte regjeringa å avlyse alle skriftlege og munnlege eksamenar på 10. trinn. Alle skriftelege eksamenar i vidaregåande skule er òg avlyst. Sjølv om eksamen er avlyst vil elevane få vitnemål.


Publisert 28.01.2020

Oppmannsrapportar skriftleg eksamen i grunnskulen 2019

Rapportane kan vere nyttige i arbeidet med å førebu elevar og faglærarar framfor årets eksamen i mai.


Publisert 28.01.2020

Eksamen og sensur i vidaregåande opplæring

Her finn du aktuelle datoar og oversyn over våre fagkodar.


Aktuelt

Datoar for fellessensur 2024

Grunnskule

 • Tysdag 18. juni - norsk, engelsk og matematikk

Vidaregåande opplæring

 • Onsdag 19. juni - norsk hovudmål og sidemål, spansk og fransk.
 • Torsdag 20. juni - engelsk, tysk, marknadsføring og leiing 2, reiseliv og språk, rettslære 2 og samfunnsøkonomi 2.


Dato for sensorskulering våren 2024

Grunnskulen

 • Måndag 27. mai - engelsk og norsk
 • Onsdag 29. mai - matematikk


Vidaregåande skule

Kontakt oss om eksamen:

eksamenvestland@statsforvalteren.no