Oversikt over utviklingsprosjekt i barnevernstenestene i Vestland

Det skjer mykje spanande og viktig utviklingsarbeid i barnevernstenestene i Vestland. Statsforvaltaren har tildelt tilskot til 18 utviklingsprosjekt frå 2018 og fram til i dag. 

Publisert 20.09.2022, Sist endret 24.03.2023

Fram til 2024 kan kommunane i læringsnettverket for barnevernstenester i Vestland gå saman om å søke stimuleringsmidlar frå Statsforvaltaren til å setje i verk utviklingsprosjekt. Målet er teneste- og tiltaksutvikling for å gje endå betre tenester til dei barna og familiane som treng det.

I 2022 har Statsforvaltaren tildelt til saman 4 345 026 kr i prosjektmidlar til 11 prosjekt.  Du kan lese meir om læringsnettverk for kommunal barnevernsteneste på Statsforvaltaren si nettside.

Du kan lese meir om nokre av dei totalt 18 prosjekta, tema og kva kommunar som er med i oversikta under. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.